Open Positions

Swedish Speaking Positions

Current openpositions are located in Göteborg and Mälardalen as listed below, and can be applied to by Swedish residents speaking Swedish.

The thesis works are all performed in Göteborg, and the thesis works do not require skill in Swedish.

 (Play)

På Systemite har vi ett antal olika roller, som illustreras ovan. I vår produktutveckling och våra kundprojekt samarbetar dessa roller för att uppnå verksamhetens och projektens mål. En anställd på Systemite kan börja i en av dessa roller, men senare även vidga sin kompetens till andra roller. Utöver dessa roller ingår även projektledning, affärsutveckling, försäljning med mera.

Just nu har lediga positioner i de roller som listas nedan. För samtliga dessa är akademisk utbildning önskvärd, till exempel civilingenjörsexamen, men vi är även öppna för alternativa bakgrunder. För samtliga positioner krävs att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Ange i din ansökan vilken eller vilka positioner du är intresserad av. Notera att eventuellt kan några av rollerna vara fullbesatta just nu, se information under respektive roll.

Verksamhetsutvecklare

Vi tror att du har mer är 10 års erfarenhet och arbetat med verksamhetsutveckling i teknisk produktutveckling, med högt innehåll av mjukvara och elektronik i alla fall de senaste 5 åren. Din placering blir primärt hos kund där du förväntas ta ett stort eget ansvar för analys, planering och genomförande av projekt som inbegriper vår produkt SystemWeaver. Som person är du analytisk, envis och kommunikativ. Du har också lätt att ta till dig ny teknik och nya problemställningar.  Du har inga problem att dra presentationer med dina egna slutsatser på en teknisk managementnivå , och få en hel organisation med på dina idéer. Du är inte heller rädd för att resa och kan även tänka dig att ta uppdrag under några månader i andra länder utanför Sverige.

Det finns lediga position i denna roll på följande orter (ange i din ansökan):

  • En verksamhetsutvecklare till Mälardalen
  • Flera verksamhetsutvecklare till Göteborg

Process- och Systemanalytiker

Som process- och systemanalytiker fångar du upp och analyserar kundens behov och omsätter detta i lösningar som bygger på SystemWeaver. Till din hjälp har du ditt utvecklingsteam inklusive andra analytiker.
För denna roll förutsätts du ha erfarenhet av verksamhetsutveckling samt process- och arkitekturanalys. Som Process och Systemanalytiker förutsätts du vara strukturerad, med förmåga att kommunicera effektivt verbalt och skriftligt, på svenska och engelska. Du skall kunna utföra analysen självständigt men även leda arbetsgrupper hos kund. Färdighet i Tyska och Franska är uppskattad.
Teknik som du säkert är van vid är ER-modellering, UML, process- och systemmodellering, systemutveckling och projektledning.

För en av analytiker-positionerna förutsätts erfarenhet från, eller intresse för testverksamhet.

Det finns lediga position i denna roll på följande orter (ange i din ansökan):

  • En process- och systemanalytiker till Mälardalen
  • Flera process- och systemanalytiker till Göteborg

Applikationsingenjör

Som Applikationsingenjör installerar du SystemWeaver hos kund och gör de anpassningar och utökningar av informationsmodeller och användargränssnitt som krävs för att lösningen skall fungera på ett bra sätt hos kunden. Du är en driven programmare och trivs i till exempel .NET. Du har lätt att omsätta andras idéer och krav till kod och fungerande applikationer. Som applikationsexpert får du en nyckelroll att säkerställa att kundens organisationen kan använda lösningen effektivt, genom att hålla utbildningar, hjälpa användare, samt att fånga upp behov av nya lösningar. Rollen innebär att arbetet till stor del utförs hos kund.
Teknik som du säkert är van vid är XML, scriptning och API-programmering.
Som applikationsingenjör kan du komma att utföra vissa delar av rollerna som analytiker och systemutvecklare.
Som person är du tekniskt intresserad och snabb att åstadkomma resultat. Du kan vara med att dra igång projekt även på andra håll i världen.

Det finns lediga position i denna roll på följande orter (ange i din ansökan):

  • En applikationsingenjör till Mälardalen
  • Flera applikationsingenjörer till Göteborg

Systemutvecklare

Som systemutvecklare/mjukvaruutvecklare jobbar du med moderna mjukvaruutvecklingsmiljöer och metoder för att kontinuerligt underhålla och utveckla SystemWeaver-plattformen och SystemWeaver-applikationer. Du har intresse och förmåga att omsätta behov, som uttrycks av process- och systemanalytiker, applikationsingenjörer och användare, till tekniska lösningar. 
Våra produkter bygger till stor del på Delphi och C# men erfarenhet av just dessa är inget krav.

Det finns lediga position i denna roll på följande orter:

- Just nu har vi inga lediga positioner som Systemutvecklare.

Mjukvarutestare

Som mjukvarutestare kommer du att arbeta ihop med övriga systemutvecklare och testa utvecklad mjukvara på kod- och applikationsnivå, och säkerställa kvalitet innan leverans till kund.  Som mjukvarutestare har du erfarehet av mjukvaruutveckling, men med en extra passion för just testverksamhet, och förstår att kvalitetsäkring inte bara är en reaktiv roll. Du kommer även att få utveckla de testmetoder och kvalitetssäkringsmetoder vi använder. Ute hos våra kunder ser vi ofta testare som är mycket drivna i många områden inom systemutveckling, och nu hoppas vi kunna hitta sådana till vår egen verksamhet. 

Det finns lediga position i denna roll på följande orter:

- Just nu har vi inga lediga positioner som mjukvarutestare.

Master Thesis Proposals

Evidence based analysis guiding refactoring of system architecture and design

This thesis work is organized together with Software Engineering at Chalmers University of Technology and AB Volvo. Read more on Evidence based analysis guiding refactoring of system architecture and design. This thesis work is performed in our Göteborg office.

Model transformation for ADLs (Achitecture Description Languages).

This thesis work was started in 2011-02-22  and is no longer open. 

Web Server Solution for Change Management System

This thesis work was started in 2012-02-01 and is no longer open.

Please contact us if you have a suggestion of your own!

 info@systemite.se